2 r – 8r + 16 its factoring trinomials ​

Question

2
r – 8r + 16
its factoring trinomials ​

in progress 0
Thái Dương 5 months 2021-08-15T07:44:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-15T07:46:07+00:00

    Answer:

    its 16

    its 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )