( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80)

Question

( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80)

in progress 0
Latifah 9 months 2020-10-29T11:59:00+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   2 mũ 10

  Giải thích các bước giải:

  [2 mũ 83+2 mũ 84+2 mũ 85]÷[2 mũ 82+2 mũ 81+2 mũ 80]

  = 2 mũ 253÷2 mũ 243

  =2 mũ10

  0
  2020-10-29T12:00:46+00:00

  Đáp án:

  ( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80) = 8

  Giải thích :

  (2 mũ 83+2 mũ 84+2 mũ 85)÷(2 mũ 82+2 mũ 81+2 mũ 80)

  = 2 mũ 253+2 mũ 243

  =2 mũ 496

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )