2 mũ 15 nhân 9 mũ 4 trên 6 mũ 6 nhân 8 mũ 3

Question

2 mũ 15 nhân 9 mũ 4 trên 6 mũ 6 nhân 8 mũ 3

in progress 0
Khang Minh 9 months 2020-11-02T08:09:40+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T08:10:42+00:00

  Giải thích các bước giải:
  $\dfrac{2^{15} . 9^{4}}{6^{6} . 8^{3}}$
  $=$ $\dfrac{2^{15} . (3^{2})^{4}}{(2.3)^{6} . (2^{3})^{3}}$
  $=$ $\dfrac{2^{15} . 3^{8}}{2^{6} . 3^{6} . 2^{9}}$
  $=$ $\dfrac{2^{15} . 3^{2}}{2^{15} . 1 }$
  $=$ $3^{2}$
  $=$ $9$
  $FbBinhne2k88$

   

  0
  2020-11-02T08:11:21+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{2^{15} . 9^{4}}{6^{6} . 8^{3}}$

  $= \dfrac{2^{15} . (3²)^{4}}{2^{6}.3^{6} . (2³)³}$

  $= \dfrac{2^{15} . 3^{8}}{2^{6}.3^{6} . 2^{9}}$

  $= \dfrac{2^{15} . 3^{8}}{3^{6} . (2^{6}. 2^{9})}$

  $= \dfrac{2^{15} . 3^{8}}{3^{6} . 2^{15}}$

  $= \dfrac{1 . 3²}{1 . 1}$

  $= 3²$

  Cherryết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )