2. I can’t answer the question.  I wish ……………. 5. She won’t visit me again.  I wish ……………. 6. He is so stupid.  I wish ……..

Question

2. I can’t answer the question.  I wish …………….
5. She won’t visit me again.  I wish …………….
6. He is so stupid.  I wish …………….
7. My younger brothers play in the street all day.  I wish …………….
9. My friend, John lost his pen.  I wish …………….

in progress 0
12 months 2021-01-21T20:28:10+00:00 3 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-21T20:30:04+00:00

  2. I wish I could answer the question

  5. I wish she  had visited me again.

  6. i wish he werenot stupid

  7. i wish my younger brothers didnot play in the street all day

  9. i wish my friend, john had not lost his pen

  0
  2021-01-21T20:30:09+00:00

  2.I wish I could answer the question.

  5.I wish she would visit me again.

  6.I wish he wasn’t stupid.

  7.I wish my younger brothers wouldn’t play in the street all day.

  9.I wish my friend, John, hadn’t lost his pen.

  Chúc bn học tốt nha ^^

  0
  2021-01-21T20:30:18+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo answer the question các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )