2 hình tròn có hiệu bán kính là 3cm.Hình tròn bé có chu vi =1/2 chu vi hình tròn lớn.Tính diện tích mỗi hình

Question

2 hình tròn có hiệu bán kính là 3cm.Hình tròn bé có chu vi =1/2 chu vi hình tròn lớn.Tính diện tích mỗi hình

in progress 0
Farah 2 years 2021-05-10T12:43:47+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T12:45:14+00:00

  Đáp án:

  Hình tròn nhỏ: $28,26\ cm^2$

  Hình tròn lớn: $113,04\ cm^2$ 

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số chu vi đúng bằng tỉ số bán kính.

  Do đó bán kính hình tròn bé bằng $\dfrac12$ bán kính hình tròn lớn.

  Bài toán đưa về dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  \(\quad\quad\boxed{\quad\begin{array}{l}\\
  \text{Bán kính hình tròn lớn:}\ \overbrace{|—–\underbrace{|—–|}_{3\ \rm cm}}^{?\ \rm cm}\\
  \text{Bán kính hình tròn bé}\quad \kern-0.8pt\underbrace{|—–|}_{?\ \rm cm}\\
  \\
  \end{array}\quad}\)

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $2 – 1 = 1$ (phần)

  Bán kính hình tròn nhỏ là:

  $3\ :\ 1\times 1 = 3\ (cm)$

  Diện tích hình tròn nhỏ là:

  $3,14\times 3\times 3 = 28,26\ (cm^2)$

  Bán kinh hình tròn lớn là:

  $3 + 3 =6\ (cm)$

  Diện tích hình tròn lớn là:

  $3,14\times 6\times 6 = 113,04\ (cm^2)$

  Đáp số: Hình tròn nhỏ: $28,26\ cm^2$

               Hình tròn lớn: $113,04\ cm^2$

  0
  2021-05-10T12:45:24+00:00

  Bán kính hình tròn bé là:

  3:(2-1)x1= 3 (cm)

  Bán kính hình tròn lớn là :

  3×2=6 (cm)   

  Diện tích hình tròn bé là :

  3x3x3,14= 28,26 (cm2)

  Diện tích hình tròn lớn là :

  6x6x3,14 = 113,04 (cm2)

  Đáp số: Dt bé: 28,26 cm2

               Dt lớn: 113.04 cm2

  (CHO C CTLHN NHÉ)

  HỌC TỐT                     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )