2 cos3x+căn3.sinx+cosx=0 giúp e vs

Question

2 cos3x+căn3.sinx+cosx=0 giúp e vs

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-27T04:38:52+00:00 2 Answers 495 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:40:07+00:00

  Đáp án: \(\left[ \begin{array}{l}x = -\dfrac{π}{6} – kπ\\x = \dfrac{π}{12} + k\dfrac{π}{2}\end{array}\right.\) `(k ∈ ZZ)`

  Giải thích các bước giải:

  `2cos 3x + sqrt{3}sin x + cos x = 0`

  `<=> (\sqrt{3})/(2)sin x + 1/(2)cos x = -cos 3x`

  `<=> cos (x – π/3) = cos 3x`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x – \dfrac{π}{3} = 3x + k2π\\x – \dfrac{π}{3} = -3x + k2π\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = -\dfrac{π}{6} – kπ\\x = \dfrac{π}{12} + k\dfrac{π}{2}\end{array}\right.\) `(k ∈ ZZ)`

  0
  2020-11-27T04:40:48+00:00

  đề : 2cos3x + căn3.sinx + cosx = 0

  bài làm ở trong hình nha bn .

   

  2-cos3-can3-sin-cos-0-giup-e-vs

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )