2 ^x cong 1-2^x=32

Question

2 ^x cong 1-2^x=32

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-31T17:10:22+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:11:35+00:00

  $2^{x}$ + 1 – $2^{x}$ = 32 

  0x + 1                         = 32

     0x                             = 32 – 1 = 31

     x                               = 0

  Vô lí

  x ∈ ∅

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN 

  0
  2020-10-31T17:11:49+00:00

  Đáp án:

  `x∉Ф`

  Giải thích các bước giải:

  `2 ^x +1-2^x=32`

  `⇒(2^x-2^x)+1=32`

  `⇒1=32`(vô lí)

  `⇒x∉Ф`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )