2 câu tục ngữ : câu Nhất canh trì , nhị canh viên , tam canh điền và câu Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống sử dụng biện pháp nghệ thuật gì

Question

2 câu tục ngữ : câu Nhất canh trì , nhị canh viên , tam canh điền và câu Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?

in progress 0
Trúc Chi 2 months 2021-07-25T16:43:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T16:44:15+00:00

  @fish

  câu Nhất canh trì , nhị canh viên , tam canh điền và câu Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống     sử dụng biện pháp nghệ thuật gì 

    *nhất canh trì , nhị canh tam , tam canh điền : liêt kê; hán việt; gieo vần 

   * câu Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống : liệt kê, gieo vần

   #hoctot

  cho mk xin ctlhn ạ

  0
  2021-07-25T16:44:29+00:00

  – Câu tục ngữ : ”  Nhất canh trì , nhị canh viên , tam canh điền ” sử dụng biện pháp nghệ thuật là : liệt kê , Hán Việt , gieo vần .

  – Câu tục ngữ : ”  Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống ” sử dụng biện pháp nghệ thuật là : liệt kê , gieo vần .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )