2 bài luôn nhé làm hết nha có hình

Question

2 bài luôn nhé làm hết nha có hình
2-bai-luon-nhe-lam-het-nha-co-hinh

in progress 0
Gerda 2 years 2021-03-23T18:52:48+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T18:54:43+00:00

  Bài 6:

  a) Áp dụng định lý Pytago, ta được:

  $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 30^2 + 40^2 = 2500$

  $\Rightarrow BC = \sqrt{2500} = 50 \, cm$

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta được:

  $AB^2 = BH.BC$

  $\Rightarrow BH = \dfrac{AB^2}{BC} = \dfrac{30^2}{50} = 18 \, cm$

  b) Ta có:

  $AM$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền $BC$ $(gt)$

  $\Rightarrow AM = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2}.50 = 25 \, cm$

  c) Ta có:

  $AH.BC = AB.AC = 2S_{ABC}$

  $\Rightarrow AH = \dfrac{AB.AC}{BC} = \dfrac{30.40}{50} = 24 \, cm$

  Bài 7:

  Áp dụng định lý Pytago, ta được:

  $BC^2 = AB^2 + AC^2$

  $\Leftrightarrow AC^2 = BC^2 – AB^2 = BC^2 – \left(\dfrac{3}{5}BC\right)^2 = \dfrac{16}{25}BC^2$

  $\Rightarrow AC = \dfrac{4}{5}BC$

  Ta có:

  $AH.BC = AB.AC = 2S_{ABC}$

  $\Rightarrow AH = \dfrac{AB.AC}{BC} = \dfrac{\dfrac{3}{5}BC.\dfrac{4}{5}BC}{BC} = \dfrac{12}{25}BC$

  $\Rightarrow BC = \dfrac{25}{12}AH = \dfrac{25}{12}.12 = 25$

  $\Rightarrow \begin{cases}AB = \dfrac{3}{5}BC = \dfrac{3}{5}.25 = 15\\AC = \dfrac{4}{5}BC = \dfrac{4}{5}.25 = 20\end{cases}$

  $\Rightarrow P_{ABC} = AB + AC + BC = 15 + 20 + 25 = 60$

  0
  2021-03-23T18:54:46+00:00

  Ghi kí hiệu bút bi cho dễ nhìn tại hình mới hay bị rối :(((

   

  2-bai-luon-nhe-lam-het-nha-co-hinh

  0
  2021-03-23T18:54:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính diện tích tứ giác các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )