2/9÷(-3)+1/2:(-3) tính

Question

2/9÷(-3)+1/2:(-3) tính

in progress 0
Dâu 2 years 2021-05-10T10:41:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T10:42:44+00:00

  `2/{9}` `:` `(-3)` `+` `1/{2}` `:` `( -3 )`

  `=` `(- 3 )` `:` `(` `2/{9}` `+` `1/{2}` `)`

  `=` `( – 3 )` `:` `13/{18}` 

  `=` `- 54/{13}` 

  `=` `54/{- 13}`

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ NHÓM WE ARE A BIG FAMILY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-05-10T10:43:25+00:00

  `2/9 : ( – 3 ) + 1/2 : ( – 3 )`

  `= 2/9 . 1/-3 + 1/2 . 1/-3`

  `= -1/3 . ( 2/9 + 1/2 )`

  `= -1/3 . 13/18`

  `= -13/54`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )