2(x+5)-x^2-5x=0. Bài tìm x, cần gấp ạ

Question

2(x+5)-x^2-5x=0. Bài tìm x, cần gấp ạ

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-30T14:42:25+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

 1. `2(x + 5) – x^2 – 5x = 0`

  `↔ -x^2 + 2x – 5x + 10 = 0`

  `↔ -x(x – 2) – 5(x – 2) = 0`

  `↔ -(x + 5)(x – 2) = 0`

  `↔` \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.\)

   

 2. Đay nhá
  2-5-2-5-0-bai-tim-can-gap-a

Leave an answer