2x=3y=-2z và 2x-3y+4z=48

Question

2x=3y=-2z và 2x-3y+4z=48

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-03T10:14:21+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:16:05+00:00

  2x=3y=-2z và 2x-3y+4z=48

  ⇒$\frac{2x}{1}=\frac{3y}{1}=\frac{-4z}{2}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 

  $\frac{2x}{1}=\frac{3y}{1}=\frac{-4z}{2}=$$\frac{2x-3y+4z}{1-1-2}=\frac{-48}{2}=-24$

  ⇒ x=-12

      y=-8

      z=12

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  0
  2020-11-03T10:16:13+00:00

  Đáp án:

   ` 2x= 3y = -2z và 2x – 3y + 4z = 48 `

  theo đầu bài ta có

  ` 2x/1 = 3y/1 = -2z/1 ⇒ 2x/1 = 3y/1 = 4z/-2 ` = ` 2x – 3y + 4z/1+1-(-2) ` = ` 48/-2 ` = ` – 24 `

  ` + 2x/1 = – 24 ⇒ 2x = – 24, x = (-24) : 2 = – 12 `

  ` + 3y/1 = – 24 ⇒ 3y = – 24, y = (-24) : 3 = – 8 `

  ` + – 2z/1 = – 24 ⇒ – 2z = – 24, z = (- 24) : (- 2) = 12 `

  `  Vậy ` ` x = – 12 `

              ` y = – 8 `

              ` z = 12 `

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )