(2/3)^-n+1=(3/2)^3.Tìm n Câu này nx ạ:))

Question

(2/3)^-n+1=(3/2)^3.Tìm n
Câu này nx ạ:))

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-11-07T22:32:10+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T22:33:55+00:00

  Đáp án:

   $n$ $=$ $4$

  Giải thích các bước giải:

  $(2/3)^{-n+1}$ $=$ $(3/2)^{3}$
  $⇒$ $(2/3)^{-n+1}$ $=$ $(2/3)^{-3}$
  $⇒$ $-n$ $+$ $1$ $=$ $-3$
  $⇒$ $-n$ $=$ $-3$ $-$ $1$
  $⇒$ $-n$ $=$ $-4$
  $⇒$ $n$ $=$ $4$
  Vậy $n$ $=$ $4$
  $FbBinhne2k88$

  0
  2020-11-07T22:34:03+00:00

  Đáp án: $n=4$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\left(\dfrac23\right)^{-n+1}=\left(\dfrac32\right)^3$

  $\to \left(\dfrac23\right)^{-n+1}=\left(\dfrac23\right)^{-3}$

  $\to -n+1=-3$

  $\to -n=-4$

  $\to n=4$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )