2(x-3)/7+x-5/3-13x+4/21=0

Question

2(x-3)/7+x-5/3-13x+4/21=0

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-31T01:17:07+00:00 3 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:19:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{2(x-3)}{7} + \dfrac{x-5}{3} – \dfrac{13x+4}{21} = 0$

  ⇒ $\dfrac{6(x-3)}{21} + \dfrac{7(x-5)}{21} – \dfrac{13x+4}{21} = 0$

  ⇒ $\dfrac{6(x-3) + 7(x-5) – (13x+4)}{21} = 0$

  ⇒ $6(x-3) + 7(x-5) – (13x+4) = 0$

  ⇒ $6x – 18 + 7x – 35 – 13x – 4 = 0$

  ⇒ $6x + 7x – 13x = 0 + 4 + 35 + 18$

  ⇒ $0x = 57$

  ⇒ $x ∈ ∅$

  $C$húc bạn học tốt !

  0
  2020-10-31T01:19:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  2-3-7-5-3-13-4-21-0

  0
  2020-10-31T01:19:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 13 x 4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )