|x^2-3|=|x-√3| Giúp với ạ

Question

|x^2-3|=|x-√3|
Giúp với ạ

in progress 0
Amity 10 months 2020-11-21T06:25:19+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T06:26:21+00:00

  |$x^{2}$ -3|=|$x-$ $\sqrt{3}$ |

  <=> $($$x^{2}-3)$ $^{2}$ =$(x-$ $\sqrt{3})$ $^{2}$ 

  = $x^{2}-3$ = $x$ -$\sqrt{3}$ 

  $=>$ x = 2

   

  0
  2020-11-21T06:27:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  |x^2-3|=|x-√3|

  (=) (x^2-3)^2=(x-√3)^2

  (=) x=2 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )