2x – 3= 3(x-1)+x+2 cách giải phương trình này là j ạ

Question

2x – 3= 3(x-1)+x+2 cách giải phương trình này là j ạ
2-3-3-1-2-cach-giai-phuong-trinh-nay-la-j-a

in progress 0
Cherry 1 year 2021-01-01T11:53:24+00:00 3 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-01T11:55:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  2-3-3-1-2-cach-giai-phuong-trinh-nay-la-j-a

  0
  2021-01-01T11:55:18+00:00

  Bạn tự kết luận nhé!

  2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

  ⇔ 2x – 3 = 3x – 3 + x + 2

  ⇔ 2x – 3x – x = -3 + 2 + 3

  ⇔ -2x = 2

  ⇔ x = -1

  Vậy…

  ___

  a) 3x – 5 = 7

  ⇔ 3x = 12

  ⇔ x = 4

  Vậy….

  ___

  b) -2x + 14 = 0

  ⇔ -2x = -14

  ⇔ x = 7

  Vậy…

  ___

  c) 7x + 12 = 0

  ⇔ 7x = -12

  ⇔ x = $\frac{-12}{7}$

  Vậy…

  ___

  d) 2x + 14 = 0

  ⇔ 2x = -14

  ⇔ x = -7

  Vậy…

  ___

  e) 12 – 4x = 0

  ⇔ -4x = -12

  ⇔ x = 3

  Vậy…

  ___

  g) 3x + 1 = 7x

  ⇔ 3x – 7x = -1

  ⇔ -4x = -1

  ⇔ x = $\frac{1}{4}$

  Vậy…

  ___

  h) 15 – 8x = 9

  ⇔ -8x = 9 – 15

  ⇔ -8x = -6

  ⇔ x = $\frac{3}{4}$

  Vậy…

  ___

  i) 2x + x – 15 = 0

  ⇔ 3x = 15

  ⇔ x = 5

  Vậy…

  ___

  k) 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

  Mình đã làm trên đầu

  m) $\frac{4x+3}{5}-\frac{6x-2}{7}=\frac{5x+4}{3}+3$

  ⇒ 21(4x + 3) – 15(6x – 2) = 35(5x + 4) + 315

  ⇔ 84x + 63 – 90x + 30 = 175x + 140 + 315

  ⇔ 84x – 90x – 175x = 140 + 315 – 63 – 30

  ⇔ -181x = 362

  ⇔ x = -2

  Vậy x = -2

  0
  2021-01-01T11:55:33+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo (x^2+x+1)(x^2+x+2)-12 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )