(x^2-3x+2)^3=x^6-(3x-2)^2 tìm x thí điểm nè

Question

(x^2-3x+2)^3=x^6-(3x-2)^2 tìm x thí điểm nè

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-13T00:40:58+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-11-13T00:42:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Học tốt .-.

  2-3-2-3-6-3-2-2-tim-thi-diem-ne

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )