(2¹⁰.3¹⁰-2¹⁰.3⁹):(2⁹.3¹⁰) giúp mik với mk cộng điểm cho

Question

(2¹⁰.3¹⁰-2¹⁰.3⁹):(2⁹.3¹⁰) giúp mik với mk cộng điểm cho

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-27T03:39:51+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:40:58+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{4}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  (`2^{10}`.`3^{10}` – `2^{10}`.`3^{9}`):(`2^{9}`.`3^{10}`)

  = $\dfrac{2^{10}.(3^{10} – 3^{9})}{2^{9}.3^{10}}$

  = $\dfrac{2. [3^{9}.(3-1)]}{3^{10}}$

  = $\dfrac{4}{3}$

  `\text{#Chúc bạn học tốt!}`

  0
  2020-11-27T03:41:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(2^{10}.3^{10}-2^{10}.3^{9}):(2^{9}.3^{10})$

  $ $

  $=\dfrac{2^{10}.(3^{10}-3^{9})}{2^{9}.3^{10}}$

  $ $

  $=\dfrac{2.[3^{9}.(3-1)]}{3^{10}}$

  $ $
  $=\dfrac{4}{3}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )