-2x+2y=6 y=3 ft me after ill paypal u 252 622 0255

Question

-2x+2y=6
y=3 ft me after ill paypal u 252 622 0255

in progress 0
Sapo 1 month 2021-08-02T10:09:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T10:11:24+00:00

  Answer:

  -2x +6 = 6

  -2x = 6- 6

  -2x =0

  x = 0

  0
  2021-08-02T10:11:30+00:00

  Answer:

  X= -3+y

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )