$2^{20}$ x 9 = ? giúp em với

Question

$2^{20}$ x 9 = ?
giúp em với

in progress 0
Khang Minh 11 months 2020-10-31T10:12:48+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:14:04+00:00

  Đáp án: 9437184

  Giải thích các bước giải:

  $2^{20}$  x 9 = 1048576 x 9

                     = 9437184 

   

  0
  2020-10-31T10:14:45+00:00

  $2^{20}$ × 9 

  = 1048576 × 9

  = 9437184

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )