`2/x` = `20/28` `x/6` – `13/21` giúp 2 câu ó

Question

`2/x` = `20/28`
`x/6` – `13/21`
giúp 2 câu ó

in progress 0
Khoii Minh 1 tháng 2021-05-14T06:07:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1.  1. $\frac{2}{x}$ = $\frac{20}{28}$

  ⇔ 2×28 = 20x

  ⇔ 56 = 20x

  ⇔ x = $\frac{14}{5}$ 

    Vậy x = $\frac{14}{5}$ 

  2.  x/6 = 13/21

  ⇔ 21x = 78

  ⇔ x = 26/7

    Vậy x = 26/7

   

 2. Đáp án:

   —

  Giải thích các bước giải:

   `2/x`=`20/28`

  =>x=2 . 28 : 20 = `56/20`

   `x/6`=`13/21`

  =>x=6 . 13 : 21 = `78/21`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )