2-{1/2-[2-(1/2+2)-1/2]-2} tính

Question

2-{1/2-[2-(1/2+2)-1/2]-2}
tính

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-10-15T15:59:21+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

 1. `2-{1/2-[2-(1/2+2)-1/2]-2}`

  `=2-{1/2-[2-1/2-2-1/2]-2}`

  `=2-{1/2-2+1/2+2+1/2-2}`

  `=2-1/2+2-1/2-2-1/2+2`

  `=(2+2+2-2)+(-1/2-1/2-1/2)`

  `=4-3/2`

  `=8/2-3/2=5/2`

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xin câu trả lời hay nhất

  2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-tinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )