1Tìm x,y là số nguyên: x.y-x+y=4 2Tìm số chính phương có 4 chữ số abcd, biết số đó chia hết cho 9 và d là một số nguyên tố 3. Tìm x là số nguyên: (2x+

Question

1Tìm x,y là số nguyên:
x.y-x+y=4
2Tìm số chính phương có 4 chữ số abcd, biết số đó chia hết cho 9 và d là một số nguyên tố
3. Tìm x là số nguyên:
(2x+1)³=2³.5²-75

in progress 0
Adela 9 months 2021-04-23T12:01:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-23T12:02:48+00:00

    Đáp án + Giải thích các bước giải:

     Mong đc 5* và tlhn

    1tim-y-la-so-nguyen-y-y-4-2tim-so-chinh-phuong-co-4-chu-so-abcd-biet-so-do-chia-het-cho-9-va-d-l

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )