1người đi xe máy đuổi theo 1 người đi xe đạp khi 2 người cách nhau 20 km Sau 1giờ 15 phút người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp Sau 3 giờ 30 phút t

Question

1người đi xe máy đuổi theo 1 người đi xe đạp khi 2 người cách nhau 20 km Sau 1giờ 15 phút người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp Sau 3 giờ 30 phút thì đuổi kịp . a) Tính hiệu vận tốc người đi của máy và người đi xe đạp b) Tính vận tóc người đi xe máy , biết vận tốc người đi xe máy gấp đôi người đi xe đạp

in progress 0
Neala 9 months 2021-05-07T00:37:20+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T00:38:30+00:00

  Đáp án:

                     a)16 km/giờ

                     b)32 km/giờ

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 1 giờ 25 phút = 1,25 giờ

  a) Hiệu vận tốc 2 xe là:

    20 : 1,25 = 16 (km/giờ)

   b) Vận tốc của xe máy là:

    16 : (2 – 1) x 2 = 32 (km/giờ)

         Đ/S: a) 16 km/giờ

                     32 km/giờ

   

  0
  2021-05-07T00:39:11+00:00

       Đổi 1 giờ 25 phút = 1,25 giờ

  a) Hiệu vận tốc 2 xe là:

    20 : 1,25 = 16 (km/giờ)

   b) Vận tốc của xe máy là:

    16 : (2 – 1) x 2 = 32 (km/giờ)

         Đ/S: a) 16 km/giờ

                     32 km/giờ

     Chúc bn họk tốt ! Xin hay nhất cho nhóm ak

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )