1đọc đọan văn sau và trả lời câu hỏi : một người hỏi một nhà hiền triết cái gì nên nhớ và cái gì nên quên? nhà hiền chiết trả lời: nếu mn làm điều tốt

Question

1đọc đọan văn sau và trả lời câu hỏi :
một người hỏi một nhà hiền triết
cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?
nhà hiền chiết trả lời:
nếu mn làm điều tốt cho anh thì anh nên nhớ .Còn anh làm điều tốt cho mn thì anh nên quên.
a)nêu phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên ?
b)xác định kiểu câu phân chia theo mục đích nói cho các câu trên?
c)xác địch cách thực hiện hành động nói của các câu trên ?
d)viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-10 câu) nói nên bài học rút ra từ câu chuyện trên

in progress 0
Latifah 6 months 2021-07-15T09:30:01+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:31:28+00:00

  a) ptbd chính: tự sự.

  b) 

  – Một người hỏi một nhà hiền triết

  cái gì nên nhớ và cái gì nên quên? `->` câu nghi vấn.

  – Nhà hiền chiết trả lời: `->` câu trần thuật.

  – Nếu mọi người  làm điều tốt cho anh thì anh nên nhớ. `->` câu cầu khiến.

  – Còn anh làm điều tốt cho mn thì anh nên quên. `->` câu cầu khiến. 

  c) 

  – Câu (1) `->` hành động hỏi.

  – Câu (2) `->` hành động trình bày.

  – Câu (3) và (4) `->` hành động điều khiển ( khuyên nhủ).

  d) 

  Bài học mà đoạn hội thoại trên muốn truyền tải là lối sống biết ơn và chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Người hiền triết trong đoạn hội thoại đưa ra ý kiến rằng ” khi người khác giúp ta thì ta luôn phải ghi nhớ còn khi ta làm việc tốt cho người khác thì hãy quên nó đi”. Đó là một điều vô cùng đúng đắn và ý nghĩa. Trong cuộc sống này việc chúng ta “cho đi” là vô cùng ý nghĩa. Khi làm việc đó ta nên cảm thấy nó vô cùng đúng và hài lòng về nó thay vì mong muốn “nhận lại”. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên trưởng thành hơn! Ngược lại nếu có người giúp bạn,bạn hãy thật ghi nhớ những việc họ giúp đỡ mình. Đó là cách “đối nhân xử thế” cần có ở mỗi người – lối sống biết ơn. Có thể không thể trả ơn ngay nhưng bạn luôn phải ghi nhớ,biết ơn và tôn trọng những gì họ giúp đỡ mình.

  0
  2021-07-15T09:31:52+00:00

  `a)` 

  – Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

  `b)` 

  – Một người hỏi một nhà hiền triết `->` câu dẫn vào hội thoại.

  – Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên ? `->` câu nghi vấn.

  – Nhà hiền triết trả lời `->` câu truần thuật.

  – Nếu mọi người làm điểu tốt cho anh thì anh nên nhớ `->` câu cầu khiến ( ý muốn khuyên nhẹ nhàng )

  – Còn anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên `->` câu cầu khiến ( ý muốn khuyên nhẹ nhàng )

  `c)` 

  – ” Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên ? ” `->` hành động hỏi 

  – ” Nếu mọi người làm điểu tốt cho anh thì anh nên nhớ ” `->` hành động trình bày, khuyên của vị hiền triết.

  – ” Còn anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên ” `->` câu cầu khiến ( thì…..nên )

  `d)`

     Qua đoạn hội thoại trên đã truyền đạt cho chúng ta một ý nghĩa rất to lớn, mặc dù đoạn hội thoại chỉ xảy ra chốc lát. Một lối sống giản dị, biết ơn và ghi nhớ đến những người đã giúp đỡ ta. Vị hiền triết đã đưa ra một bài học, một kinh nghiệm sống cho tất cả mọi người đó là ” việc tốt mình làm không lên đong đếm, suy tư, mà hãy ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình “. Để người ta có thể đánh giá đúng đắn về con người mình. Trái đất luôn tròn, luôn quay theo một quỹ đạo nhất định, việc cho đi là nhận lại là một điều tất yếu. Nếu bạn giúp đỡ họ, họ sẽ ghi nhớ công ơn của bạn, và ngược lại, đó là cách ” đối nhân xử thế “, không ai dại gì mà đi giúp những người vô ơn, bội nghĩa cả. Bạn không thể báo đáp công ơn ngay nhưng bạn hãy ghi nhớ công lao của họ đã làm với mình để sau này có cô hội đền đáp.

  #Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )