1bếp ăn dữ tru gạo đu cho120nguoi ăn trong 20 ngày nhưng vì có một số người den thêm nên so gạo ấy chỉ đu ăn trong15ngay tìm so người den them

Question

1bếp ăn dữ tru gạo đu cho120nguoi ăn trong 20 ngày nhưng vì có một số người den thêm nên so gạo ấy chỉ đu ăn trong15ngay tìm so người den them

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-31T14:45:55+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:47:17+00:00

  bài 1 

     số người ăn thực tế là :

                  120*20:15=160(người )

      Số người đến thêm là :

                    160-120=40(người )

                                đ/s:40 người

   

  0
  2020-10-31T14:47:33+00:00

  Để ăn hết số gạo trong một ngày thì cần số người là:

  120 × 20 = 2400 ( người ) 

  Số người ăn trong 15 ngày là:

  2400 : 15 = 160 ( người )

  Số người đến thêm là: 

  160 – 120 = 40 ( người )

                   Đáp số: 40 người

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )