16-2t=5t+9 and 5x+y=4 -5x+y=4

Question

16-2t=5t+9
and
5x+y=4
-5x+y=4

in progress 0
Huyền Thanh 5 months 2021-08-11T10:39:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:40:47+00:00

  Answer:

  7.1t

  4.2x

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )