144 : x ; 80 :x , 64 : x và x ≥ 8

Question

144 : x ; 80 😡 , 64 : x và x ≥ 8

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-10-29T20:19:38+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  1. Từ bài trên ta có :

    x∈UC(144,80,64) và x ≥ 8

    UC(144,80,64)={16,8,4,2}

    Vì x ≥ 8

    => x={8,4,2}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )