14. It’s time you begin to study seriously. A B C D

Question

14. It’s time you begin to study seriously.
A B C D

in progress 0
RobertKer 1 year 2020-11-14T03:32:26+00:00 3 Answers 245 views 1

Answers ( )

  0
  2020-11-14T03:34:23+00:00

  => B

  => begin -> began

  => It’s (high) time sb V-ed : đã đến lúc ai đó làm gì.

  0
  2020-11-14T03:34:25+00:00

  begin

  ⇒ began

  0
  2020-11-14T03:34:35+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo it’s about time là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )