14 15 +X for x=1 FIVE STAR

Question

14
15 +X for x=1
FIVE STAR

in progress 0
Thiên Hương 1 year 2021-09-05T02:41:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T02:43:25+00:00

    what is the question

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )