136:{[(468+332):160]-5]+68}+2014

Question

136:{[(468+332):160]-5]+68}+2014

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-16T01:15:49+00:00 3 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T01:17:44+00:00

  Bạn tham khảo :

    

      $136:${$[(468+332):160]-5]+68$}+2014$ $= 136:${$[800:160]-5]+68}+$$2014 = 136:{[5-5]+68}+2014 = 136 : {0 + 68 } +2014 = 136 : 68 + 2014 = 2+2014 = 2016   

  0
  2020-11-16T01:17:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  = 136 : {[(800:160)-5]+68}+2014

  = 136 : [(5-5)+68] + 2014

  = 136 : (0 + 68) + 2014

  = 136 : 68 + 2014

  = 2 + 2014

  = 2016

   

  0
  2020-11-16T01:17:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 160*5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )