120=10x+5 $x^{2}$ giải nhanh nha

Question

120=10x+5 $x^{2}$ giải nhanh nha

in progress 0
Gerda 11 months 2020-11-10T21:19:20+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T21:20:41+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `120=10x+5x^2`

  `=>5x^2+10x-120=0`

  `=>x^2+2x-24=0`

  `=>(x^2+2x+1)-25=0`

  `=>(x+1)^2-5^2=0`

  `=>(x+1+5)(x+1-5)=0`

  `=>(x+6)(x-4)=0`

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x+6=0\\x-4=0\end{array} \right.\) `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-6\\x=4\end{array} \right.\)

  0
  2020-11-10T21:21:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `5x^2+10x=120`

  `⇔x^2+2x=24`

  `⇔x^2+2x-24=0`

  `⇔x^2-4x+6x-24=0`

  `⇔x(x-4)+6(x-4)=0`

  `⇔(x-4)(x+6)=0`

  `⇔x-4=0` hoặc `x+6=0`

  `⇔x=4` hoặc `x=-6`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )