12 người trong 3 ngày làm được 72 sản phẩm . Nếu muốn làm 60 sản phẩm trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người

Question

12 người trong 3 ngày làm được 72 sản phẩm . Nếu muốn làm 60 sản phẩm trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người

in progress 0
Nick 8 tháng 2020-10-31T00:34:41+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

 1. Bạn xem hình.

  12-nguoi-trong-3-ngay-lam-duoc-72-san-pham-neu-muon-lam-60-san-pham-trong-2-ngay-thi-can-bao-nhi

 2. `1` người làm trong `3` ngày được số sản phẩm là :

  `72÷12=6` `(sản` `phẩm )`

  `1` người làm trong `1` ngày được số sản phẩm là :

  `6÷3=2` `(sản` `phẩm )`

  `1` người làm trong `2` ngày được số sản phẩm là :

  `2×2=4` `(sản` `phẩm )`

  Cần số người là :

  `60÷4=15` `(người)`

  Xin hay nhất ! 

   

Leave an answer