12 người trong 3 ngày làm được 72 sản phẩm . Nếu muốn làm 60 sản phẩm trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người

Question

12 người trong 3 ngày làm được 72 sản phẩm . Nếu muốn làm 60 sản phẩm trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-31T00:34:41+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T00:35:41+00:00

  Bạn xem hình.

  12-nguoi-trong-3-ngay-lam-duoc-72-san-pham-neu-muon-lam-60-san-pham-trong-2-ngay-thi-can-bao-nhi

  0
  2020-10-31T00:36:09+00:00

  `1` người làm trong `3` ngày được số sản phẩm là :

  `72÷12=6` `(sản` `phẩm )`

  `1` người làm trong `1` ngày được số sản phẩm là :

  `6÷3=2` `(sản` `phẩm )`

  `1` người làm trong `2` ngày được số sản phẩm là :

  `2×2=4` `(sản` `phẩm )`

  Cần số người là :

  `60÷4=15` `(người)`

  Xin hay nhất ! 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )