12 chi thơ dêt trong 3 ngày làm 120 cái áo hỏi muốn dêt 180 tá áo trong 2 ngày cần số thơ là

Question

12 chi thơ dêt trong 3 ngày làm 120 cái áo hỏi muốn dêt 180 tá áo trong 2 ngày cần số thơ là

in progress 0
Ben Gia 9 months 2020-10-30T20:00:54+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T20:02:12+00:00

  120 cái áo dệt trong 2 ngày cần số thợ là :

  12 x 3 : 2 = 18 ( thợ )

  180 cái áo dệt trong 2 ngày cần số thợ là :

  180 x 18 : 120 = 27 ( thợ )

  Đáp số : 27 thợ

  0
  2020-10-30T20:02:25+00:00

                                        Bai lam:

             120 ta ao 2 ngay thi can so tho la:

             12 x 3 : 2= 18 ( tho)

               Vy 180 ta ao 2 ngay thi can so tho la:

                  180 x 18 : 120 = 27 ( tho)

                                       Dap so: 27 tho

   Chuc ban hoc tot.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )