12:(3x-7)+34=40. 12.[43-(56-x)]=384

Question

12:(3x-7)+34=40. 12.[43-(56-x)]=384

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-29T01:45:24+00:00 3 Answers 174 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T01:47:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $12:(3x-7)+34=40$

  $⇔12:(3x-7)=6$

  $⇔3x-7=2$

  $⇔3x=9$

  $⇔x=3$

  $12.[43-(56-x)]=384$

  $⇔43-(56-x)=32$

  $⇔56-x=11$

  $⇔x=45$

  0
  2020-11-29T01:47:19+00:00

  12÷(3x-7)+34=40

  12÷(3x-7)       =40-34

  12÷(3x-7)       =6

          3x-7        =12÷6

          3x-7        =2

          3x           =2+7

          3x           =9

            x           =9÷3

           x            =3

  Vậy x             =3

  12.[43-(56-x)]=384

         43-(56-x)=384÷12

         43-(56-x)=32

               56-x =43-32

               56-x =11

                    x  =56-11

                    x  =45

  Vậy x            =45

         

            

   

  0
  2020-11-29T01:47:31+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 384 cầu giấy các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )