11. We decided not to go for a walk in the park. It was very cold out. As …………………………………………………………. 4. He managed to finish his work before the bell r

Question

11. We decided not to go for a walk in the park. It was very cold out.
As ………………………………………………………….
4. He managed to finish his work before the bell rang.
He was……………………………………………………………………..
5 His parents raised him very strictly.
His parents brought………………………….

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-04-20T14:08:19+00:00 3 Answers 183 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T14:10:15+00:00

  11. We decided not to go for a walk in the park. It was very cold out.

  ⇒ As it was very cold out, we decided not to go for a walk in the park.

  4. He managed to finish his work before the bell rang.

  He was……………………………………………………………………..

  (Cấu trúc này mình chưa học nên không làm được. Mong bạn thông cảm)

  5 His parents raised him very strictly.

  His parents brought him up very strictly.

  0
  2021-04-20T14:10:15+00:00

  11, As it was very cold out, we decided not to go for a walk in the park(as=because: vì)

  4, He was be able to finish his work before the bell rang( be able to+V-bare=Can: có thể)

  5, His parents brought him up very strictly(bring up: nuôi nấng)

  0
  2021-04-20T14:10:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo go for a walk các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )