( x-11) mũ x+10 = (x-11)mũ x Giải giúp mik vs mik cần gấp Ai làm nhanh mik tik luôn cho

Question

( x-11) mũ x+10 = (x-11)mũ x
Giải giúp mik vs mik cần gấp
Ai làm nhanh mik tik luôn cho

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-27T04:12:05+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:13:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(x-11)^{x+10}=(x-11)^{x}$

  $⇔(x-11)^{x+10}-(x-11)^{x}=0$

  $⇔(x-11)^{x}.[(x-11)^{10}-1]=0$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}(x-11)^{x}=0\\(x-11)^{10}-1=0\end{array} \right.\) 

  $ $

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x-11=0\\(x-11)^{10}=1\end{array} \right.\) 

  $ $

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=11\\x∈{12;10}\end{array} \right.\) 

  $ $ 

  Vậy $x∈${$10;11;12$}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )