11. Cho |vec tơ u| = 2, |vec tơ v|=1, (vec tơ u, vec tơ v)= 60°. Tính góc giữa 2 vec tơ v và vec tơ u-vec tơ v A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° 12. Cho |ve

Question

11. Cho |vec tơ u| = 2, |vec tơ v|=1, (vec tơ u, vec tơ v)= 60°. Tính góc giữa 2 vec tơ v và vec tơ u-vec tơ v
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
12. Cho |vec tơ u| = 2, |vec tơ v|=5, (vec tơ u, vec tơ v)= 30°. Tính độ dài của vec tơ [vec tơ u, vec tơ v]
A. | [vec tơ u, vec tơ v]|=10
B. | [vec tơ u, vec tơ v]|=5
C. | [vec tơ u, vec tơ v]|=8
D. | [vec tơ u, vec tơ v]|=5 căn 3
Cho mik hỏi câu 11 12 vs ạk
11-cho-vec-to-u-2-vec-to-v-1-vec-to-u-vec-to-v-60-tinh-goc-giua-2-vec-to-v-va-vec-to-u-vec-to-v

in progress 0
Gia Bảo 10 months 2021-03-24T08:15:43+00:00 3 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T08:17:37+00:00

   11.D 

  12.B

  0
  2021-03-24T08:17:40+00:00

  Đáp án:

   11D, 12B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  11){\left( {\left| {\overrightarrow u  – \overrightarrow v } \right|} \right)^2} = {u^2} – 2\overrightarrow u \overrightarrow v  + {v^2}\\
   = {2^2} – 2.\left| {\overrightarrow u } \right|\left| {\overrightarrow v } \right|\cos \left( {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right) + {1^2}\\
   = 5 – 2.2.1\cos {60^0} = 3\\
   \Rightarrow \left| {\overrightarrow u  – \overrightarrow v } \right| = \sqrt 3 \\
  \cos \left( {\overrightarrow v ,\overrightarrow u  – \overrightarrow v } \right) = \frac{{\overrightarrow v .\overrightarrow u  – {v^2}}}{{\left| {\overrightarrow v } \right|\left| {\overrightarrow u  – \overrightarrow v } \right|}} = \frac{{1 – {1^2}}}{{1.\sqrt 3 }} = 0\\
   \Rightarrow \left( {\overrightarrow v ,\overrightarrow u  – \overrightarrow v } \right) = {90^0}\\
  12)\left| {\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right]} \right| = \left| {\overrightarrow u } \right|.\left| {\overrightarrow v } \right|\sin \left( {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right) = 2.5.\sin {30^0} = 5
  \end{array}\)

  0
  2021-03-24T08:17:47+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính góc giữa 2 vecto các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )