11.Xác định trợ từ, thán từ, tình thái từ trong các câu sau: a, Tôi hỏi cho có chuyện: Thế nó cho bắt à? b, Em hơ tay trên que diêm sáng rực như than

Question

11.Xác định trợ từ, thán từ, tình thái từ trong các câu sau:
a, Tôi hỏi cho có chuyện:
Thế nó cho bắt à?
b, Em hơ tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ảnh sáng kì dị làm sao!
c,
Tôi quên cả mẹ tôi dứng sau tôi. Nghe goi dến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
11-ac-dinh-tro-tu-than-tu-tinh-thai-tu-trong-cac-cau-sau-a-toi-hoi-cho-co-chuyen-the-no-cho-bat

in progress 0
Thiên Di 7 months 2021-06-23T15:52:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T15:53:36+00:00

  a, Tôi hỏi cho có chuyện:

  Thế nó cho bắt à?

  `=>` Tình thái từ nghi vấn.

  b, Em hơ tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ảnh sáng kì dị làm sao.

  `=>` Thán từ bộc lộ cảm xúc.

  c, Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.

  `=>` Trợ từ “cả” bổ sung ý nghĩa cho từ “mẹ”.

  0
  2021-06-23T15:53:47+00:00

  Trả lời

  a, Tôi hỏi cho có chuyện:

  Thế nó cho bắt à?

  à là tình thái từ 

  b, Em hơ tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ảnh sáng kì dị làm sao!

  Chà  thán từ

  c, Tôi quên cả mẹ tôi dứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.

  cả là trợ từ

  đến là trợ từ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )