1000 more than the smallest 4 digit number​

Question

1000 more than the smallest 4 digit number​

in progress 0
Thiên Thanh 1 week 2021-07-22T14:27:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T14:29:11+00:00

  Answer:

  1000+1000=2000

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-07-22T14:29:23+00:00

  Answer:

  Smallest 4 digits =1000

  Step-by-step explanation:

  1000+1000=2000

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )