10 danh từ chỉ hiện tượng 20 danh từ chỉ đơn vị 20 từ chỉ đơn vị chính xác

Question

10 danh từ chỉ hiện tượng
20 danh từ chỉ đơn vị
20 từ chỉ đơn vị chính xác

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-08-01T16:16:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:17:46+00:00

  – 10 danh từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, chớp, sấm sét, giông, báo, sụp lở,…

  – 20 danh từ chỉ đơn vị: ông, vị, cô, cái, bức, tấm,nắm, mớ, đàn,…., mét, ki-lô-gam, tấn , tạ , yến, lít, bơ, héc-tô, dam,…, thúng, rổ.

  * 10 đơn vị qui ước chính xác: ki-lô-gam, yến, tạ, tá, mét, ki-lô-gam, tấn, lít, héc-tô.

  0
  2021-08-01T16:18:03+00:00

  -10 danh từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, gió, bão, tuyết,..

  -20 danh từ chỉ đơn vị: thúng, rổ, bơ, bó, bầy, đàn, vốc, cánh, đốt, gang, sải, bốc, dúm, ôm, nắm, túm, xách, véo ,.…

  -20 từ chỉ đơn vị chính xác: ki-lô-gam, yến, tạ, tấn, ki-lô-mét, tá, xăng-ti-mét,..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )