10 câu tục ngữ thuộc chủ đề về “Thiên nhiên và lao động sản xuất; Con người và xã hội”.

Question

10 câu tục ngữ thuộc chủ đề về “Thiên nhiên và lao động sản xuất; Con người và xã hội”.

in progress 0
Mít Mít 6 months 2021-07-06T07:37:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T07:38:33+00:00

  * Tục ngữ về ” Thiên nhiên và lao động sản xuất “

  `1.` Giàu đâu những kẻ ngủ trưa

  Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

  `2.` Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

  `3.` Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

  `4.` Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.`

  `5.` Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

  `6.` Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

  `7.` Cơn đằng Đông, vừa trông vừa chạy.

  `8.` Chớp đông nhay nháy, gày gáy thì mưa.

  `9.` Chắc rễ bền cây.

  `10.` Tấc đấc tấc vàng.

  * Tục ngữ về ” Con người và xã hội “

  `1.` Cái răng, cái tóc là gốc con người.

  `2.` Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  `3.` Ăn quả nhớ kẻ chồng cây.

  `4.` Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  `5.` Một mặt người bằng mười mặt của.

  `6.` Trông mặt mà bắt hình dong.

  `7.` Đói cho sạch, rách cho thơm.

  `8.` Thương người như thể thương thân.

  `9.` Phép vua thua lệ làng.

  `10.` Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

  0
  2021-07-06T07:39:04+00:00

  1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

  Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

  2. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

  3. Kiến đen tha trứng lên cao

  Thế nào cũng có mưa rào rất to

  4. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa

  Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày

  5. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa

  6. Rét tháng ba, bà già chết cóng

  7. Muốn cho lúa nảy bông to

  Cày sâu bữa kĩ phân tro cho nhiều

  8. Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền

  9. Tấc đất tấc vàng

  10. Chắc rễ bền cây

  _____________________________________________________________________

  1. Cái răng, cái tóc là góc con người

  2. Đói cho sạch, rách cho thơm

  3. Chết vinh còn hơn sống nhục

  4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

  5. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

  6. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi

  7. Có chí thì nên

  8. Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

  9. Lá lành đùm lá rách

  10. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

  Xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )