1. You’d better reduce the amount of fat you take in every day. A. You should eat more fat every day. B. You ought to cut down on the amount of your e

Question

1. You’d better reduce the amount of fat you take in every day.
A. You should eat more fat every day.
B. You ought to cut down on the amount of your everyday fat intake.
C. The amount of fat you take in is reduced well.
D. It is better for you to eat as much fat as you can every day.

in progress 0
Gerda 1 year 2020-12-08T01:37:57+00:00 3 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T01:39:49+00:00

  1. You’d better reduce the amount of fat you take in every day.
  A. You should eat more fat every day.
  B. You ought to cut down on the amount of your everyday fat intake.
  C. The amount of fat you take in is reduced well.
  D. It is better for you to eat as much fat as you can every day.

  #NOCOPY

  0
  2020-12-08T01:39:56+00:00

  You’d better reduce the amount of fat you take in every day.

  You ought to cut down on the amount of your everyday fat intake.

  0
  2020-12-08T01:40:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo you d better các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )