1. When you get involved in a volunteer project , you are able to …….. your knowledge into practice. A. take B. put C. bring D. push 2.Since 1

Question

1. When you get involved in a volunteer project , you are able to …….. your knowledge into practice.
A. take
B. put
C. bring
D. push
2.Since 1950s , urbanization has become slower in most MEDCs . Now , some of the biggest cities are losing population because people go back to live in rural area . This is known as ………..
A. counter-productivity
B. counter-partnership
C. counter-urbanization
D. counter-effect

in progress 0
9 months 2021-01-06T02:14:30+00:00 3 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T02:16:22+00:00

  1. When you get involved in a volunteer project , you are able to …….. your knowledge into practice.
  A. take 
  B. put 
  C. bring 
  D. push 

  Giải thích: Put st into st: đưa, đặt, dành, áp dụng cái gì vào cái gì

  2.Since 1950s , urbanization has become slower in most MEDCs . Now , some of the biggest cities are losing population because people go back to live in rural area . This is known as ………..
  A. counter-productivity
  B. counter-partnership
  C. counter-urbanization
  D. counter-effect 

  0
  2021-01-06T02:16:24+00:00

  1B . put knowledge into practice : đưa kiến thức vào thực tiễn

  2C counter-urbanization : sự phản đô thị hóa 

  0
  2021-01-06T02:16:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo get involved là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )