1, Viết đoạn văn diễn dịch (8-10 câu) trong đó có sử dụng 1 phép thế (gạch chân) với câu chủ đề : Trong cuộc sống ,mỗi chúng ta không nên chỉ biết sốn

Question

1, Viết đoạn văn diễn dịch (8-10 câu) trong đó có sử dụng 1 phép thế (gạch chân) với câu chủ đề : Trong cuộc sống ,mỗi chúng ta không nên chỉ biết sống cho riêng mình

in progress 0
Kiệt Gia 6 months 2021-07-11T20:06:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T20:07:52+00:00

    Trong cuộc sống ,mỗi chúng ta không nên chỉ biết sống cho riêng mình. Sống cho riêng mình là lối sống chỉ vì quyền lợi của bản thân. Đó là một lối sống ích kỉ. Mỗi chúng ta là một cá thể trong một tập thể, để tồn tại thì ta cần có sự quan tâm đến mọi người. Khi chúng ta quan tâm mọi người, chúng ta cũng sẽ nhận lại được sự quan tâm của mọi người. Cuộc sống có quy luật của nó, phải biết cho đi thì mới có thể nhận lại được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…”  Sống trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh,không nên sống ích kỉ, chỉ vì bản thân mà còn cần phải sống vì người khác, chỉ khi đó ta mới có thể cảm nhận được giá trị thực sự của cuộc sống. 

  * Phép thế: Đó (thế cho lối sống chỉ vì quyền lợi của bản thân)

  0
  2021-07-11T20:08:45+00:00

  Ở trên cuộc sống này chúng ta không nên sống một mình , ta phải nghĩ cho người khác nữa . Bởi vì cuộc sống là sự chia sẻ , ta phải trao đi tình yêu thương , hiểu cho người khác thì mới sống hòa thuận được . Và khi hiểu cho người khác là cũng đang giúp cho bản thân , có thể là giúp cho bản thân theo nhiều cách khác nhau . Chẳng hạn như khi có một ai đó có vấn đề gì khó khăn thì ta có thể thông cảm , bỏ qua lợi ích của bản thân để có lợi cho cả 2 người . Những tình huống như vậy nó sẽ khiến cho bạn đẹp hơn trong mắt người khác , tạo ra thiện cảm với mọi người xung quanh . Và cũng có một số chương trình đã thể hiện cái sống vì mọi người như chương trình ” Vì bạn xứng đáng ” , đã giúp được rất nhiều mảnh đời khó khăn trên cuộc sống này. Qua đó ta thấy chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội rất nhân đạo , vẫn có nhiều người quan tâm đến đời sống của mọi người thay vì chỉ nghỉ về lợi ích bản thân . Em hi vọng cái tình yêu thương ấy , nếp sống ấy vẫn sẽ được phát huy và gìn giữ đến nhiều đời sau . 

  Phép thế : Những tình huống như vậy ( thế cho ” khi có một ai đó có vấn đề gì khó khăn thì ta có thể thông cảm , bỏ qua lợi ích của bản thân để có lợi cho cả 2 người ” 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )