1) Vẽ đồ thị hàm số y = $\frac{1}{2}$x² (P) 2) Xác định m để đường thẳng y = x – m tiếp xúc với Parapol (P). Tìm tọa độ tiếp điểm

Question

1) Vẽ đồ thị hàm số y = $\frac{1}{2}$x² (P)
2) Xác định m để đường thẳng y = x – m tiếp xúc với Parapol (P). Tìm tọa độ tiếp điểm

in progress 0
Khánh Gia 2 years 2021-05-10T10:59:30+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T11:01:21+00:00

  Đáp án:

   `2)` `m=1/ 2; (1;1/ 2)`

  Giải thích các bước giải:

  `1)` Vẽ đồ thị `(P)y=1/ 2 x^2`

  Bảng giá trị:

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&-2&-1&0&1&2\\\hline y=\dfrac{1}{2}x^2&2&\dfrac{1}{2}&0&\dfrac{1}{2}&2\\\hline\end{array}$

  Vẽ đồ thị (như hình vẽ)

  $\\$

  `2)` Phương trình hoành độ giao điểm của `(P)y=1/ 2 x^2` và đường thẳng `y=x-m` là:

  `\qquad 1/ 2 x^2=x-m`

  `<=>x^2=2x-2m`

  `<=>x^2-2x+2m=0`

  `∆=b^2-4ac`

  `∆=(-2)^2-4.2m=4-8m`

  Để $(P)$ và đường thẳng $y=x-m$ tiếp xúc với nhau:

  `<=>∆=0`

  `<=>4-8m=0`

  `<=>m=1/ 2`

  Khi `∆=0` phương trình có nghiệm kép:

  `x_1=x_2={-b}/{2a}=2/{2.1}=1`

  `=>y=1/ 2 x^2=1/ 2 .1^2=1/ 2`

  Vậy `m=1/ 2` và tọa độ tiếp điểm là `(1; 1/ 2)`

  1-ve-do-thi-ham-so-y-frac-1-2-p-2-ac-dinh-m-de-duong-thang-y-m-tiep-uc-voi-parapol-p-tim-toa-do

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )