1.Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ? Anh cho em mượn quyển sách nhé! Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá. Anh tôi là bác sĩ. Mẹ mua cho h

Question

1.Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ?
Anh cho em mượn quyển sách nhé!
Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá.
Anh tôi là bác sĩ. Mẹ mua cho hai anh em quần áo mới.
2.Dòng nào chứa từ “cổ” mang nghĩa gốc?
giày cao cổ
cổ áo
hươu cao cổ
cổ chai
3.Dòng nào dưới đây có chứa cặp từ trái nghĩa?
Đất lành chim đậu
Trọng nghĩa khinh tài
Tôn sư trọng đạo
Non xanh nước biếc
4.Cặp quan hệ từ trong đoạn thơ sau biểu thị mối quan hệ gì?
“Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm”
(Nguyễn Đức Mậu)
nguyên nhân – kết quả
giả thiết – kết quả
tương phản
tăng tiến
5.Câu thơ “Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao” (Trần Đăng Khoa) có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
đảo ngữ
nhân hóa
điệp ngữ
so sánh
6.Đoạn thơ sau có bao nhiêu lỗi chính tả?
“Nắng đứng ngủ quên
Trên những bức tường
Làn gió nào về mang hương
Ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa.”
(Theo Đồng Xuân Lan)
7.Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả?
rối ren, sơ xác, mềm mại, óc ách
rúm ró, sơ suất, phung phí, chi chít
rời rạc, nô nức, xuôn xẻ, bí bách
rụng rời, lúc lắc, xăm xoi, nao núng

in progress 0
Thiên Di 1 year 2021-07-31T12:23:09+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-31T12:24:25+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  – Những câu có từ anh là đại từ gồm:

  + Anh cho em mượn quyển sách nhé!

  + Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá.

  + Anh tôi là bác sĩ.

  -> Những từ trên là đại từ dùng để xưng hô

  * Câu 2:

  – Dòng có từ ” cổ ” mang nghĩa gốc là:

  + Hươu cao cổ

  -> Chỉ bộ phận nối liền thân và đầu của con vật

  * Câu 3:

  – Dòng có chứa cặp từ trái nghĩa là:

  + Trọng nghĩa khinh tài

  -> Trọng >< khinh

  * Câu 4: 

  – Cặp quan hệ từ trong đoạn thơ sau biểu thị mối quan hệ:

  + Giả thiết – kết quả

  -> Nếu – thì

  * Câu 5:

  Câu thơ “Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao” (Trần Đăng Khoa) có sử dụng biện pháp nghệ thuật là:

  + So sánh

  -> So sánh quả dừa như đàn lợn con

  * Câu 6: 

  – Đoạn thơ sau có 2 lỗi chính tả

  -> Rãnh, trát

  * Câu 7:

  – Dòng chỉ gồm những từ viết đúng chính tả là:

  + Rối ren, sơ xác, mềm mại, óc ách

  0
  2021-07-31T12:24:38+00:00

  Câu 1

  Anh cho em mượn quyển sách nhé!

  Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá.

  Anh tôi là bác sĩ

  Câu 2

  Hươu cao cổ

  Câu 3

  Trọng nghĩa khinh tài

  Câu 4

  Quan hệ giả thiết- kết quả

  Câu 5

  So sánh

  Câu 6

  3 lỗi sai chính tả

  Câu 7

  B

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )