1 trường học tổ chức cho 201 tham gia du lịch sinh thái giá vé của 1 giáo viên là 50 nghìn đồng giá vé của học sinh là 30 nghìn đồng tổng số tiền mua

Question

1 trường học tổ chức cho 201 tham gia du lịch sinh thái giá vé của 1 giáo viên là 50 nghìn đồng giá vé của học sinh là 30 nghìn đồng tổng số tiền mua vé là 8 triệu 150 nghìn đồng.hỏi có bao nhiêu hs và bao nhiêu giáo viên tham gia.
Mn giúp mình với hứa sẽ 5*

in progress 0
Thạch Thảo 9 months 2021-04-24T19:07:20+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T19:09:04+00:00

  Đáp án:

  – Số học sinh là $95$ người

  – Số giáo viên là $106$ người

  Giải thích các bước giải:

  – Gọi số học sinh là $x$ ( Người ) và số giáo viên là $y$ ( Người ) ;( Với $x,y∈N^{*}$)

  – Vì trường tổ chức cho 201 người tham gia du lịch sinh thái nên ta có phương trình:

     $x+y=201$  $(1)$

  – Giá vé cho giáo viên là $50y$

  – Giá vé cho học sinh là $30x$

  – Do tổng số tiền mua vé là $8150$ nghìn đồng nên:

    $30x+50y=8150$  $(2)$

  – Từ $(1)$ và $(2)$ Ta có hệ phương trình:

   $\left \{\matrix {{x+y=201} \hfill\cr {30x+50y=8150}} \right.→\left \{\matrix {{x=95} \hfill\cr {y=106}} \right.(TMĐK)$ 

  Vậy số học sinh là $95$ người và số giáo viên là $106$ người.

  Chúc bạn học tốt…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )