1. Trung finds horror films really …………. . A. disgust B. disgusts C. disgusting D. disgusted 2.when i saw your teacher this morning,I found th

Question

1. Trung finds horror films really …………. .
A. disgust
B. disgusts
C. disgusting
D. disgusted
2.when i saw your teacher this morning,I found that he looked very…
a.happy
b.happily
c.happiness
d.heving happy
3.would you like some corn?
a.no,thanks i’m full
b.ok, I don’t like corn
c.allright
d.yes, I would

in progress 0
Xavia 1 year 2020-10-22T15:30:02+00:00 3 Answers 204 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T15:31:57+00:00

  1 . C.disgusting

  2. B.happoly

  3.A.no,thanks i’m full

         Chúc Bạn Làm Bài Tốt!

  0
  2020-10-22T15:32:02+00:00

  1-C

  2-B

  3-A

  0
  2020-10-22T15:32:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo disgusted là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )