1 trong những đặc điểm của “truyền kì mạn lục là trong mỗi tác phẩm đều có các yếu tố hoang đường nhưng đằng sau những yếu tố hoang đường đó chính l

Question

1 trong những đặc điểm của “truyền kì mạn lục là trong mỗi tác phẩm đều có các yếu tố hoang đường nhưng đằng sau những yếu tố hoang đường đó chính là hiện thực của xã hội phong kiến đương thời đầy rẫy những tệ trạng mà tác giả đã vạch trần phê phán ” Hãy phân tích truyện chức phán sự đền tản viên để làm rõ nhận định trên

in progress 0
Diễm Thu 9 months 2021-06-02T10:26:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-02T10:28:51+00:00

    Ko bít

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )